Salı, 21 Şubat 2017

Yukarı Çık

 • Uluslaşma Sürecinde Devletin Din Politikası
  Uluslaşma Sürecinde Devletin Din Politikası
 • Merkeziyetçilik, Otonomi ve Federalizm
  Merkeziyetçilik, Otonomi ve Federalizm
 • Anarşistler, federalizm ve ütopizm
  Anarşistler, federalizm ve ütopizm
 • Rojava tartışmaları vesilesiyle Komün üzerine düşünceler
  Rojava tartışmaları vesilesiyle Komün üzerine düşünceler
 • Üç Tarihsel Tecrübenin Işığında  Rojava Üzerine Düşünceler...
  Üç Tarihsel Tecrübenin Işığında Rojava Üzerine Düşünceler...
 • 1 Mayıs Üzerine
  1 Mayıs Üzerine
 • ''Ermeni Kardeşlerimden Özür Diliyorum'' Kampanyası Üzerine
  ''Ermeni Kardeşlerimden Özür Diliyorum'' Kampanyası Üzerine
 • Irak’ın İşgali Vesilesiyle Bir Kez Daha Emperyalizm, Savaş ve Devrimci Tavır Üzerine
  Irak’ın İşgali Vesilesiyle Bir Kez Daha Emperyalizm, Savaş ve Devrimci Tavır Üzerine
 • Bir Başka Ekim: Boğazlanan 1918 “Alman Devrimi”
  Bir Başka Ekim: Boğazlanan 1918 “Alman Devrimi”
 • Batı’nın Zenginliği, Batı İşçi Sınıfının Yoksullaştırılmış Dünya İşçi Sınıfı Karşısındaki Ayrıcalıklı Durumu ve Bu Ayrıcalıklı Durumun Bir Sonucu Olan, Dünya İşçi Sınıfının Bölünmüşlüğü Üzerine
  Batı’nın Zenginliği, Batı İşçi Sınıfının Yoksullaştırılmış Dünya İşçi Sınıfı Karşısındaki Ayrıcalıklı Durumu ve Bu Ayrıcalıklı Durumun Bir Sonucu Olan, Dünya İşçi Sınıfının Bölünmüşlüğü Üzerine

Yazılar

TKP Tarihinden Bir Sayfa


Aşağıdaki yazı, Mustafa Suphi TKP’sinin kurucu kadrolarından İsmail Hakkı’nın, Komintern’in II. Kongresi’nde yaptığı konuşmadır. Komünist hareket adına ibret verici bir konuşmadır bu. Bir başka ibret verici olan nokta ise, Mustafa Suphi ve onun kurucusu olduğu TPK’nin halen daha Türkiyeli sosyalist solun neredeyse tamamı...

Terörizm/Terörist Tanımlaması Üstüne Notlar…


Terörizmin tanımı, siyasal veya ekonomik maksada ulaşmak amacıyla şiddete başvurarak baskı uygulamak, şiddet yoluyla karşı tarafı yıldırmak, baskı altına almak olarak yapılmaktadır. Bu maksada uygun eylem yapan ise terörist olarak tanımlanır. Latince kökenli bir sözcüktür, anlamı ise, “korku salarak karşı tarafı titretmek”tir....

Tarihsel Özneye Dayanılmadan Kapitalizm İlga Edilemez!


Sosyalist hareketin bir tek maksadı vardır, o da kapitalizmi imha etmektir. Bu mücadelede temel özne ise, işçi sınıfıdır. İşçi sınıfının kaybedecek şeyi olmayan kesimidir. Zira burjuvazi karşısında devrimci rol oynayabilecek, onu tarihin çöplüğüne gönderecek yegâne güç budur. Teorik olarak bu doğru sosyalist...

SSCB’de Kadınlar


Sovyetler Birliği’nde Türkiye’den farklı olarak, kadınlarla her yerde karşılaşabilirsiniz. Bütün iş kollarında, kuyruklarda, geceleri gruplar halinde sokakta. Bu kadınlar güçlü oldukları izlenimlerini verseler de özgürlük ve kurtuluş sözcükleri onlara genellikle daha çok çalışmayı anımsatıyor....

Sevgililer Gününü Kim Neden İcat Etti?


Rivayet olunur ki, vaktin birinde eski Roma’da bir rahip yaşarmış. Ve yine rivayete göre, Roma İmparatoru II. Claudius savaşa gönderecek asker bulmakta zorlanmaya başlamış. Çünkü kimseler eşlerini ve sevgililerini geride bırakıp savaşa gitmek istemiyormuş. Bunun üzerine II. Claudius (MS 270)bir ferman yayınlayarak evlenmeyi yasaklar. Lakin...

Sağlam Kafa Sağlam Vücutta mı Bulunur?


Türk ulusçuluğunun Başkomutanı Mustafa Kemal de, şimdinin Cumhurbaşkanı Erdoğan gibiydi. O da, çocuk bakımından spora, sağlıktan kültüre, modadan beslenmeye kadar akla gelebilecek her şeye burnunu sokardı. Neredeyse her konuda bir açıklama yapar ve yaptığı her açıklama Türklüğün amentüsü olarak kabul...

Kürdistan’da Özyönetim İlanı Vesilesiyle Bir Kez Daha Özyönetim ve Özerklik Üstüne


Bu iki kavram Kürtlerin isyanı ve kendi yerleşim birimlerinde özerklik istemeleri ve bu iki kavramı dönüşümlü olarak kullanmaları ile artık birbirine karıştı. Özyönetim (autogestion) ve özerklik (ademi-merkeziyet / autonomie) kavramları birbirinin yerine kullanılıyor gibi ne yazık ki. Oysa sol literatüde bu karışıklık yoktur....

Boyun eğmeyenlerin şarkısını söylemeye devam eden bir devrimci: Mumia Abu-Jamal


Mumia Abu-Jamal, 1966 yılında kurulan ve 1982’de feshedilen Kara Panter Partisi’nin sözcülerinden idi. 1982 yalında bir polisi öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı ve idam cezasına çarptırıldı. ABD, idamın infazı için 1995 ve 1999 yıllarında iki kez girişimde bulundu ve her iki girişim de uluslararası tepkiler nedeniyle...

Kürt Kimliğinin Dayanılmaz Ağırlığı Üstüne Notlar


Türk devleti bir politika olarak kendisine benzeyen Kürtleri, kendisine benzemeyen Kürtlere karşı konumlandırarak “iyi Kürt” “kötü Kürt” algısı oluşturmaktadır. Egemen olan güç, kendisine benzeyen, kendisine benzetmeye aday gördüğü, kendi amaçları için tehdit oluşturma potansiyeli...

Kürdistan’da Öldürülen Direnişçilerin Çıplak Bedenlerinin “Teşhiri” Üstüne


Kürdistan’da öldürülen iki kadın savaşçının çıplak bedenlerinin sokağa bırakılması, “Öldürdükten sonra çıplak vücutlarını teşhir ettiler” biçiminde haber yapıldı. Bu cinayetler karşısında “teşhir” sözcüğünü kullanmak doğru değildir. Çünkü...

 Giriş Yap


» Kayıt ol
» Parolamı unuttum
Yeni Sayı Çıktı

Kütüphaneden

Elektronik Bülten
E-Posta

Format
Yazdır | Copyright © 2017 - Komünist Zemin | Hakkımızda | Bookmark / Share